Dekret Biuro Rachunkowe

Kadry i płace

Kompleksowa obsługa dokumentów dotyczących zatrudnionych pracowników

 • Prowadzimy akta osobowe
 • Przygotowujemy umowy o prace oraz umowy cywilnoprawne, jak umowa zlecenie i umowa o dzieło
 • Prowadzimy ewidencję czasu pracy
 • Sporządzamy świadectwa pracy
 • Ustalamy prawo i wymiar przysługujących urlopów wypoczynkowych
 • Sporządzamy zaświadczenia o zatrudnieniu i o zarobkach

Pełen zakres usług w ramach obsługi płacowej

 • Prowadzimy ewidencję wynagrodzeń
 • Przygotowujemy miesięczne listy płac pracowników
 • Rozliczamy umowy cywilnoprawne, jak umowy zlecenie i umowy o dzieło
 • Naliczamy comiesięczne zaliczki na podatek dochodowy PIT 4
 • Wyliczamy comiesięczne składki ZUS oraz sporządzamy i wysyłamy stosowne deklaracje do ZUS
 • Rozliczamy delegacje krajowe i zagraniczne
 • Prowadzimy rozliczenia z PEFRON
 • Dodatkowe usługi na zlecenie klienta