Dekret Biuro Rachunkowe

Księgowość

Księga przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPIR)
 • Kalkulacja zaliczki na podatek dochodowy PIT
 • Prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (dotyczy czynnego podatnika VAT)
 • Sporządzenie deklaracji VAT (dotyczy czynnego podatnika VAT)
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • reprezentowanie klienta przed urzędami

Ryczałt

 • Ewidencji ryczałtu
 • Ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (dotyczy czynnego podatnika VAT)
 • Wykazu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • reprezentowanie klienta przed urzędami

Księgi handlowe tzw. pełna księgowość

 • Prowadzimy księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • Sprawdzamy dokumenty pod kątem formalnym i rachunkowym
 • sporządzanie deklaracji miesięcznych VAT
 • sporządzanie pozostałych deklaracji podatkowych
 • Sporządzamy okresowe sprawozdania finansowe według polskich standardów rachunkowości
 • Sporządzamy sprawozdania dla GUS
 • sporządzanie miesięcznych raportów — bilans, rachunek zysków i strat
 • sporządzanie raportów ustalonych z klientem jako cykliczne
 • reprezentowanie klienta przed urzędami

Nadzór księgowy

 • Weryfikujemy księgi rachunkowe
 • Kontrolujemy dowody księgowe pod względem formalno-rachunkowym
 • Pomagamy w sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • Weryfikujemy i sporządzamy bieżące deklaracje podatkowe oraz wymagane sprawozdania do GUS
 • Prowadzimy konsultacje i doradztwo księgowe
 • Opracowujemy politykę rachunkowości i zakładowy plan kont w firmie

Outsourcing księgowości w siedzibie klienta

Dzięki tej usłudze:

 • Księgowy jest "pod ręką"
 • Odpowiedzialność za usługi księgowe zostaje po naszej stronie
 • Koszty outsourcingu księgowego są niższe niż koszty zatrudnienia pracownika na stanowisku księgowego